Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Steuerfreibeträge bei Erkrankungen

Website:

Description

Monatliche Pauschal-Steuerfreibeträge, z.B. beiDiabetes, Tuberkulose, Aids, Leber-, Nieren-, Gallen-, Magenerkrankungen

Topics
Aids
Diabetes
Kidney disease
Liver diseases
Tax reductions
Tuberculosis
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at