Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Auszeit vom Pflegealltag, Aktivurlaub für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige

3183 Freiland, Freiland 24 (NÖ)

Phone: 02762 / 52 328

Phone: 01-406 15 86–21 (KOBV-Urlaubsreferat)

Fax: 02762 / 52 328-110

E-mail: office@schloss-freiland.at

E-mail: urlaub@kobv.at

Website:

Website:

Description

Urlaub und Erholung vom Alltag für pflegende Angehörige gemeinsam mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen
14 tägiger Aufenthalt mit Rahmenprogramm (präventive Maßnahmen zur Festigung der physischen und psychischen Gesundheit uvm.)
Ein Projekt des KOBV-der Behindertenverband, gefördert durch das Sozialministerium

Topics
Caring relatives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at