Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichisches Institut für Beratung in Beziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen, Verein

Phone: 01-403 64 94

E-mail: office@oeit.at

Website:

Business Hours

nach Terminvereinbarung

Description

Erstgesprächstarif nach Vereinbarung
Paarberatung und Paartherapie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Psychotherapie, Mediation, Unterstützung für Kinder und Jugendliche, Trauerbegleitung, Seminare

Topics
Mediation
Separation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at