Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CONSIATION OG – Mediation und Konfliktmanagement

Mobile phone: 0660 / 111 55 99

E-mail: office@consiation.at

Website:

Business Hours

nach Vereinbarung

Description

Für folgende Bereiche (auch Fördertarife für Personen mit geringem Einkommen): Arbeit und Beruf, Nachbarschaft, Familie, Soziales und Gesundheit, Schule und Studium, Vereine,
Aus- und Fortbildungsangebote
Topics
Mediation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at