Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Palliativstation - Wilhelminenspital, Krankenhaus der Stadt Wien

1160 Wien, Montleartstraße 37(WILHELMINENSPITAL)

Phone: 01-491 50-8011

Phone: 615-8010 (Magistratsintern)

Fax: 01-491 50-8019

E-mail: wil.onkologie@wienkav.at

Website:

Description

Palliativstation an der 1. Medizinischen Abteilung, Pav. 79

Topics
Hospice and palliative care inpatient
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at