Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Palliativstation - Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien

Phone: 01-491 50-8011

E-mail: kor.1me@gesundheitsverbund.at

Website:

Description

Palliativstation an der 1. Medizinischen Abteilung, Pav. 79

Topics
Hospice and palliative care inpatient
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at