Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wien Work Integrative Betriebe und AusbildungsgmbH, Zentrale

1220 Wien, Sonnenallee 31

Phone: 01-288 80-200

E-mail: office@wienwork.at

Website:

Topics
Apprenticeship
Vocational integration for persons with disabilities
Work projects
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at