Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratungszentrum West - Ottakring - Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (AK)

Phone: 01-501 65-162 05

Website:

Business Hours

nach Terminvereinbarung

Montag - Donnerstag: 8-12:15 Uhr, 12:45-16 Uhr
Freitag: 8-12:15 Uhr, 12:45-14 Uhr

Description

Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen

Beratungen zu weiteren Themen: siehe Zentrale der AK

Topics
Labour legislation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at