Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratungszentrum Ost - Donaustadt - Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (AK)

Phone: 01-501 65-1341

Website:

Business Hours

nach Terminvereinbarung

Description

Beratung zu Arbeitsrecht, Mutterschutz und Karenz, Lehrlings- lternknd Jugendschutz

Beratungen zu weiteren Themen: siehe Zentrale der AK

Topics
Labour legislation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at