Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VertretungsNetz - Erwachsenenvertretung, 13., 14., 15., 16. und 17. Bezirk

Phone: 01-892 26 42

Fax: 01-892 26 42-40

E-mail: wien2.ev@vertretungsnetz.at

Website:

Business Hours

Montag bis Freitag 9-12 Uhr
Topics
Special guardianship
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at