Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Trauer-Informationsabende der Bestattung Wien

Phone: 01-501 95

Fax: 01-501 95- 28 509 (Anmeldung)

E-mail: office@bestattungwien.at (Anmeldung per E-Mail)

Website:

Business Hours

Termine und Ort der Trauer-Informationsabende siehe Homepage

Description

Kostenlose Informationsabende zum Thema Trauer in Zusammenarbeit mit www.trauerweile.at

Anmeldung nur per E-Mail, Fax oder Post möglich.

Topics
Grief
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at