Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Caretec International GmbH

1010 Wien, Stubenbastei 1

Phone: 01-513 80 81-0

E-mail: office@caretec.at

Website:

Topics
Technical aids for persons with visual disability
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at