Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Die Schenke

E-mail: schenke@geldlos.at

Website:

Business Hours

Dienstag und Mittwoch 16-20 Uhr
Topics
Give-away shop
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at