Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

LOT-Austria, Selbsthilfegruppe COPD, Lungenfibrose und Langzeit-Sauerstoff-Therapie

Mobile phone: 0664 / 205 19 65

E-mail: eva.kalmar@a1.net

Website:

Description

Kontaktperson: Eva (Eveline) Kalmar

Informationen zu COPD, Lungenfibrose, Langzeit-Sauerstoff-Therapie

Termine zu den Gruppentreffen, Stammtisch und Voträgen siehe Homepage www.selbsthilfe-lot.at

Topics
Lung diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at