Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG Sarkoidose

Mobile phone: 0664 / 510 27 48 (Zdenek Taborsky)

E-mail: zdenek@sarko.at

Website:

Description

regelmäßige Treffen, Informationsaustausch
Verbesserung der Lebenssituation im Umgang mit der Erkrankung

Topics
Diverse self-help groups
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at