Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Kostenanteil ("Selbstbehalt") für Heilbehelfe (Österreichische Gesundheitskasse), 2021

Website:

Topics
Health insurance
Standard rates of social welfare 2018
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at