Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Mastozytose - Selbsthilfegruppe

Phone: 0699 / 19 69 91 21 (Helpline)

E-mail: mastozytose@gmx.at

Topics
Immunodeficiencies Self-help
Skin diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at