Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz SHG Klumpfuß [Not public]

Phone: 01-80 182-1581

E-mail: nina.lai@oss.at

Description

Kontaktperson : DGKS Lai Nina
Trageberatung nach ClauWi
Derzeit keine Gruppentreffen
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at