Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG Myasthenia Gravis

Mobile phone: 0664 / 584 25 05 (Antonia Müller)

Mobile phone: 0650 / 647 30 16 (Evelyn Suritsch)

E-mail: a.mueller@shg-myastheniagravis.at

E-mail: evelyn.suritsch@a1.net

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 10-17 Uhr

Description

Kontaktpersonen: Antonia Müller und Evelyn Suritsch

Gruppentreffen nach telefonischer Vereinbarung

Topics
Immunodeficiencies Self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at