Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Frühwald, DI Frühwald & Söhne GmbH & Co KG

1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 (AKH), Ebene 5 [Filiale im AKH]
1220 Wien, Maria-Tusch-Straße 13 [Filiale Seestadt]
1220 Wien, Rudolf-Hausner-Gasse 11 [Kundenzentrum und Werkstätten]
1010 Wien, Börseplatz 7 [Zentrale]

Phone: 01-404 00-10040, 95510 (Filiale im AKH)

Phone: 01/2109004 (Filiale Seestadt)

Phone: 01/533 25 15 (Kundenzentrum)

Phone: 01/533 21 00 (Zentrale)

E-mail: office@fruehwald.net

E-mail: seestadt@fruehwald.net (Filiale Seestadt)

Website:

Business Hours

Öffnungszeiten: siehe Webseite

Description

"Heilbehelfe und Hilfsmittel für Hauskrankenpflege, Rollstühle & Rehabilitationstechnik, Prothesen & Orthopädietechnik
Topics
Nursing aids
Technical aids for persons with physical disability
Wheelchair
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at