Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ANGELMAN VEREIN ÖSTERREICH

Mobile phone: 0699/ 11 18 12 34

E-mail: info@angelman.at

Website:

Business Hours

täglich 10-18 Uhr

Description

Kontaktperson: Yvonne Otzelberger

Information und Beratung,  Gruppentreffen (Termine und Ort auf Anfrage)

Kosten: EUR 40,- Jahresmitgliedschaft

Topics
Genetic diseases self-help
Parents self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at