Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

immo-humana, Verein für Mütter in Wohnungsnot

1070 Wien, Burggasse 44

Phone: 01-524 80 90

Fax: 01-526 68 49

E-mail: office@immo-humana.at

Website:

Topics
Accommodation offers
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at