Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflege zuhause, 1., 4.-9. Bezirk - Caritas der Erzdiözese Wien

Phone: 01-319 28 36

Fax: 01-319 56 73

E-mail: sst.innerebezirke@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-16 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege und medizinische Hauskrankenpflege

Topics
Domestic support
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at