Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflege Liesing - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

Phone: 01-866 00

E-mail: pli@gesundheitsverbund.at

Website:

Topics
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at