Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflegewohnhaus Donaustadt, Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Wiener Krankenanstaltenverbund

Phone: 01-288 02-0

E-mail: post.pdo@wienkav.at

Website:

Description

Langzeitpflege
Urlaubsbetreuung (maximal 5 Wochen pro Jahr)
Neurologische Abteilung mit Wachkomabetreuung
Pulmologische Abteilung mit Langzeitbeatmetenbetreuung

Topics
Persistent vegetative state
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at