Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Gehaltskompass des Arbeitsmarktservice

Website:

Description

Information über durchschnittliche Bruttoeinstiegsgehälter

Topics
Gainful employment
Vocational orientation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at