Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Integration und Interkulturarbeit - Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Phone: 01-334 47 39

E-mail: interkulturarbeit@volkshilfe-wien.at

Website:

Description

Flüchtlingsbetreuung, Beratungsstelle Grundversorgung & Integrationsprojekte
Topics
Accommodation for refugees
Refugees
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at