Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Referat für barrierefreies Bauen, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich

Phone: 01-982 75 84 - 203 (DI Doris Ossberger und Ing. Josef Sögner)

E-mail: barrierefrei@blindenverband.at

Website:

Description

Barrierefreie Gestaltung für blinde und sehbehinderte Menschen (Bewusstseinsbildung, Schulung, Planungsberatung, Forschungsarbeit etc.)

Beratung sowohl für öffentliche Stellen, Planer und Architekturbüros, als auch für Privatpersonen

Topics
Accessible housing
Visual disability
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at