Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: VERBUND Stromhilfefonds der Caritas

Website:

Description

Energieberatung, Gerätetausch, Überbrückungsfinanzierung von Stromrechnungen

Voraussetzung für die Unterstützung aus dem Stromhilfefonds ist die Zustimmung durch die Sozialberatung der Caritas.

Topics
Emergency financial support
Energy counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at