Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Übergangshaus für Menschen mit psychischen Erkrankungen - pro mente Wien - Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit

1050 Wien, Kohlgasse 34

Phone: 01-545 33 62

E-mail: alexandra.stockinger@promente-wien.at

Website:

Topics
Accommodation for mentally ill persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at