Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft

Phone: 01-587 12 04

Fax: 01-586 36 99

E-mail: post@wpa.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr und nach Terminvereinbarung

Description

Information über Patientenrechte, Vermittlung bei Streitfällen, außergerichtliche Schadensregulierung bei Patientenschäden, Patientenverfügung, Unabhängige PatientInneninformationsstelle (UPI)

Topics
Advanced health care directive
Nursing advocate
Patients' advocate
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at