Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Roter Anker - CS Caritas Socialis

Phone: 01-717 53-3220

Fax: 01-717 53-3921

E-mail: beratungsstelle@cs.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 10-12 und 14.30-16.30 Uhr

Description

* Psychotherapeutische Hilfe für Kinder, Jugendliche und deren Familien, die mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert sind
* spezialisiertes Schulprogramm für Kinder und Jugendliche, das sich mit dem Lebensende auseinandersetzt.

Topics
Accompanying the dying
Grief
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at