Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Informationsveranstaltungen für neu bestellte ErwachsenenvertreterInnen und interessierte Angehörige, Vertretungsnetz

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite

Description

Kostenlose Beratung
  • über die Voraussetzungen der Bestellung eines Erwachsenenvertreters / einer Erwachsenenvertreterin
  • zu Rechten und Pflichten eines Erwachsenenvertreters bzw. einer Erwachsenenvertreterin
  • über das Anfertigen von Berichten und Pflegschaftsrechnungen
Topics
Special guardianship
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at