Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Bahnfrei, Verein zur Förderung innovativer Jugendarbeit in Neustammersdorf

Mobile phone: 0699 / 12 03 40 74 (Bahnfrei Geschäftsführung)

Mobile phone: 0699 / 13 03 40 74 (Bahnfrei Team)

E-mail: waggon@bahnfrei.at

Website:

Business Hours

Dienstag-Samstag 15-21 Uhr

Description

Streetwork - Aufsuchende Jugendarbeit, Gruppen- und Projektarbeit, sozialraumorientierte Arbeit, Lobbyarbeit, Jugendsozialarbeit (Beratung und Betreuung), geschlechtsspezifische Angebote, Jugendtreff "Waggons" (Ocwirkgasse 13)

Topics
Leisure time offers for young persons
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at