Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Max Winter, Arbeiter-Samariter-Bund Wien - Wohnen und soziale Dienstleistungen Gemeinnützige GmbH, Sozial betreutes Wohnhaus für Frauen und Männer

1150 Wien, Pillergasse 20

Phone: 01-891 45-355

Fax: 01-891 45-354

E-mail: hausmaxwinter@samariterwien.at

Website:

Business Hours

Anwesenheit des Betreuungspersonals: Montag-Freitag 8-18 Uhr

Description

122 Wohnplätze in Einzelwohneinheiten für Frauen und Männer, eine Zweipersonenwohnung
Haustiere erlaubt
Aufnehme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Socially assisted housing for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at