Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mutter-Kind Haus Luise - Caritas der Erzdiözese Wien

1150 Wien, Schanzstraße 34

Phone: 01-786 58 43

Fax: 01-786 58 43-50

E-mail: haus-luise@caritas-wien.at

Website:

Topics
Accommodation for mother and child
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at