Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für tiergestützte Pädagogik-Schottenhof, und Verein Integratives Voltigieren und Reiten Schottenhof

Phone: 01-489 66 72

E-mail: office@schottenhof.at

Website:

Description

  • Reitpädagogische Frühförderung
  • Erlebnispädagogische Wochenenden
  • Heilpädagogisches Voltigieren und Tiergestützte Pädagogik für Schulen
  • Asinotherapie (Eseltherapie)
  • Integrative Sommer- und Feriencamps für Kinder von 6-12 Jahren
  • Eselgeburtstag
  • Eselwanderung
  • Ausbildung:Integrative Voltigier-und Reitpädagogik
Topics
Animal-assisted therapy
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at