Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Medizinischer Permanenzdienst - Stadt Wien Gesundheitsdienst (MA 15)

1110 Wien, Rappachgasse 40

Phone: 01-4000-87 890

Business Hours

0-24 Uhr (auch am 24.12.2018)
Topics
Public health officer
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at