Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

JUVIVO 03 - Verein „JUVIVO – Es lebe die Jugend!“

1030 Wien, Fiakerplatz 1

Mobile phone: 0660 / 588 48 63

E-mail: 03@juvivo.at

Website:

Business Hours

Auf Anfrage und online auf der Homepage zu finden!

Description

Aufsuchende Kinder-, Teenie- und Jugendarbeit
Parkbetreuung / Freizeitpädagogische Aktivitäten
Cliquenarbeit / Projektarbeit
geschlechtsspezifische Angebote
Beratungstätigkeit / Sozialarbeit
Vernetzung und Kooperation / Lobbying

Topics
Leisure time offers for young persons
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at