Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tageszentrum für Seniorinnen und Senioren "Winarskystraße", FSW-Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH, 1., 2., 8., 9., 20. Bezirk, an Wochenenden und Feiertagen Bezirke 1,2, 6-9, 16-22

Phone: 01-24 5 24-30 180

E-mail: tz-winarskystrasse@fsw.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-17 Uhr
Samstag und Sonntag 9-18 Uhr
Topics
Day care centres for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at