Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Lobby4kids - Kinderlobby

1200 Wien, Treustraße 4/1/4 (Power Kids Academy) [Gruppentreffen]

Mobile phone: 0650/841 9820

Fax: 01-480 99 64

E-mail: ireneprom@yahoo.com

Website:

Business Hours

Telefonisch: Montag-Freitag 9-12 und 15-18 Uhr
Gruppentreffen: ungerade Monate: zweiter Dienstag im Monat 18-20 Uhr
gerade Monate außer August: zweiter Donnerstag im Monat 9.30 - 11.30 Uhr

Description

Kontaktperson: Dr. Irene Promussas
regelmäßiger Informationsaustausch für Eltern von Kindern mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen
Beratung und Begleitung bei Problemen mit Behörden, im Krankenhaus und Schulwesen
Topics
Parents self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at