Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VOX-Männergruppe

Phone: 01-897 31 31

E-mail: j.fehringer@vox.at

Website:

Business Hours

Gruppentreffen jeden 4. Montag im Monat 18-19.30 Uhr
VOX-Vereinsbüro Mittwoch 11-17 Uhr

Description

Geselliges Beisammensein für schwerhörige männliche VOX-Mitglieder
Topics
Hearing disability self-help
Men self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at