Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anton Proksch Institut - Sonderkrankenhaus und Therapiezentrum für Abhängigkeiten - API Betriebs gemeinnützige GmbH

Phone: 01-880 10-0

Fax: 01-880 10-92000

E-mail: info@api.or.at

Website:

Description

Das Anton Proksch Institut in Kalksburg ist auf die stationäre und ambulante Behandlung sowie die ganztägig ambulante Therapie von Alkohol-, Medikamenten-, Drogen-, Nikotin-, Glücksspiel-, Internet- und Kaufsucht spezialisiert.
Topics
Addiction to gambling
Addiction to medication
Alcohol addiction
Drug addiction
Media addiction disorder
Nicotine addiction
Shopping addiction
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at