Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinder-, Jugend- und Familienzentrum friends

Phone: 01-214 93 30

E-mail: info@friends2.at

Website:

Description

  • Eltern-Kind-Cafes
  • Besuchsbegleitung
  • Kinder- und Jugendangebote
  • Lernbetreuung
  • Kinderkultur- und -kreativangebote

Diverse Sprachen

Topics
Accompanied visits
Additional tuition
Intercultural exchange
Leisure time offers for young persons
Migration
Parental education
Parents' and children's centres
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at