Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

OrdnungsberaterInnen in Städtischen Wohnhausanlagen

Phone: 05 75 75 75

Website:

Description

Aufgaben:

  • Vollzug des Wiener Reinhaltegesetzes auf den öffentlich zugänglichen Flächen in den Wohnhausanlagen von Wiener Wohnen
  • Kontrolle nach der Hausordnung auf den öffentlichen und auf den nicht öffentlichen Flächen in den Wohnhausanlagen und in den Stiegeneingangsbereichen von Gemeindebauten
  • regelmäßige Kontrollgänge in Gemeindebauten
Topics
Municipal housing
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at