Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige GmbH - WiG

Phone: 01-4000-76 905

Fax: 01-4000-99-76905

E-mail: office@wig.or.at

Website:

Topics
Health promotion
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at