Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Starthilfe - Verein für psychosoziale Begleitung, für Menschen mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis

Mobile phone: 0699 165 33 332

E-mail: office@vereinstarthilfe.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Ambulante Wohnbetreuung in privaten Einzelwohnungen und in zwei kleinen Wohngemeinschaften.
Förderung durch den Fonds Soziales Wien
Topics
Accommodation for mentally ill persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at