Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Broschüren

1010 Wien, Stubenring 1

Phone: 01-711 00-86 25 25 (Broschürenhotline)

E-mail: broschuerenservice@sozialministerium.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr

Description

Publikationen und Informationsbroschüren des Sozial- und Gesundheitsministeriums
Topics
PR material
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at