Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozial Medizinischer Dienst Österreich, Verein

1230 Wien, Steinergasse 36A

Phone: 050 141

Fax: 01-319 98 51

E-mail: office@smd.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Rettungsdienst
Mobile Betreuung
Ausbildungen (z.B. Erste Hilfe)
Topics
First aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at