Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Blindenwerk - Handwerk mit Mehrwert (R), Blinden- und Sehbehindertenförderungswerk GmbH

Phone: 01-285 73 14

Fax: 01-285 73 57

E-mail: mail@blindenwerk.at

E-mail: mail@bsfw.at

Website:

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-12 Uhr und
Montag-Donnerstag 14-16 Uhr (Werkstattladen+Werkstatt)

Description

Produktion und Vertrieb von Besen, Bürsten, Holzspielzeug, Kerzen, Seifen und Shampoo sowie Webwaren des europäischen Partnerbetriebes

Topics
Daily structure for persons with disabilities
Visual disability
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at