Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

GEMEINSAM - Angst-Depression-Selbsthilfe

Mobile phone: 0676 / 316 31 35

E-mail: info@angst-depression-selbsthilfe.at

Website:

Business Hours

Telefonauskünfte: Montag-Freitag 8-18 Uhr

Gruppentreffen: Dienstag 18-20.30 Uhr
Es bestehen derzeit 2 Gruppen.

Description

Kontaktperson: Christine Makowitsch
Information und Beratung, Gruppentreffen

Topics
Anxiety self-help
Burnout self-help
Depression self-help
Mental diseases self-help
Social anxiety disorder self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at